Valley of Tears Season 1 ซับไทย Ep.1-10 (จบ)

Valley of Tears Season 1

Valley of Tears Season 1  ตอนจบของ HBO สร้างจากเรื่องจริงของ สงครามอาหรับ – อิสราเอล ที่ระเบิดขึ้นในวันสำคัญทางศาสนาของ ชาวยิว คือวันโยมคิปปูร์ (Yom Kippur) ในขณะที่ชาวอาหรับเรียกว่าสงครามเดือนตุลาคม หรือสงครามรอมฎอน (Ramadan War) ซีรีส์ย้อนไปสมัยปี 1973 ได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์สงครามวันโยมคิปปูร์โดยตั้งใจเลือกเอาช่วงวันทางศาสนาที่มีการอดอาหาร และเป็นช่วงที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดสงคราม ซึ่งตัวเรื่องจะเจาะลึกไปถึงเหตุการณ์ก่อนสงคราม ซึ่งในอิสราเอลเองก็กำลังมีการประท้วงจากประชาชนที่รวมตัวกันเป็นหน่วยก่อกวนรัฐ

Valley of Tears Season 1 ซับไทย Ep.1 

Valley of Tears Season 1 ซับไทย Ep.2

Valley of Tears Season 1 ซับไทย Ep.3

Valley of Tears Season 1 ซับไทย Ep.4

Valley of Tears Season 1 ซับไทย Ep.5

Valley of Tears Season 1 ซับไทย Ep.6

Valley of Tears Season 1 ซับไทย Ep.7

Valley of Tears Season 1 ซับไทย Ep.8

Valley of Tears Season 1 ซับไทย Ep.9

Valley of Tears Season 1 ซับไทย Ep.10(จบ)