Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.1-19

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย

เกมรักทะลุมิติ ปี 2 Unique Lady Season 2 พากย์ไทย หลังจากที่หลินลั่วจิ่งได้พบจงอู๋เม่ยผู้เป็นรักแท้ของเธอ แต่เรื่องราวในเกมก็ยังไม่ถึงบทสรุปทำให้หลินลั่วจิ่งต้องใช้ชีวิตในเกมต่อไป จากเดิมที่เคยเป็นพระชายาของท่านอ๋อง แต่เพราะพ่อบุญธรรมก่อกบฏจึงถูกปลดให้เป็นเพียงหมอหญิง จงอู๋เม่ยพยายามจะหาทางคืนฐานะพระชายาให้คนรัก แต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้เสียความทรงจำที่มีกับหลินลั่วจิ่งไป ในขณะเดียวกัน หลิ่วซิวเหวิน เจียงเซวียนอวี่ ฮวาอิ่งฉือ ก็ยังคอยดูแลปกป้องหลินลั่วจิ่งไม่ห่าง

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.1

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.2

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.3

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.4

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.5

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.6

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.7

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.8

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.9

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.10

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.11

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.12

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.13

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.14

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.15

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.16

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.17

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.18