The Walking Dead World Beyond Season 1 ซับไทย Ep.1-5

The Walking Dead World Beyond Season 1

The Walking Dead World Beyond Season 1 เหตุการณ์ใน The Walking Dead: World Beyond จะเกิดขึ้นในช่วง 10 ปีหลังภาวะซอมบี้แพร่ระบาด หนังจะเปลี่ยนแนวจากซีรีย์ 2 เรื่องก่อนที่เล่าเรื่องของกลุ่มผู้ใหญ่ แต่ใน World Beyond จะเปลี่ยนแนวมาเล่าเรื่องของกลุ่มวัยรุ่น

The Walking Dead World Beyond Season 1 ซับไทย Ep.1

The Walking Dead World Beyond Season 1 ซับไทย Ep.2

The Walking Dead World Beyond Season 1 ซับไทย Ep.3

The Walking Dead World Beyond Season 1 ซับไทย Ep.4