The Liberator ผู้ปลดปล่อย ปี 1 พากย์ไทย Ep.1-4 (จบ)

The Liberator ผู้ปลดปล่อย ปี 1

The Liberator ผู้ปลดปล่อย ปี 1   กองกำลังทหารจากต่างพื้นเพผู้มีใจกล้าแกร่งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวีรบุรุษยอดนักสู้ที่บุกยุโรปในสงครามโลกครั้งที่สอง ในผลงานที่สร้างจากเหตุการณ์จริงนี้

The Liberator ผู้ปลดปล่อย ปี 1 พากย์ไทย Ep.1

The Liberator ผู้ปลดปล่อย ปี 1 พากย์ไทย Ep.2

The Liberator ผู้ปลดปล่อย ปี 1 พากย์ไทย Ep.3

The Liberator ผู้ปลดปล่อย ปี 1 พากย์ไทย Ep.4(จบ)