The King’s Affection ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.1-20 จบ

The King’s Affection ราชันผู้งดงาม

The King’s Affection ราชันผู้งดงาม  เรื่องราวสืบเนื่องด้วยมเหสีในมกุฎราชกุมารได้ให้ประสูติกาลรัชทายาทแฝด ที่หมายถึงสัญญาณของลางร้าย ในตามธรรมเนียมแล้วองค์แฝดพระธิดาต้องถูกกำจัด แต่มเหสีทำการร้องขอให้ไว้ชีวิตและจำใจตัดสายเลือดทิ้ง ด้วยการส่งพระธิดาออกไปเป็นสามัญชนที่นอกรั้ววัง กระทั่งกลายปีต่อมา อีฮวี รัชทายาทแฝดพระโอรสได้สิ้นพระชนม์ด้วยอาการประชวร มเหสีจึงได้ปกปิดเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับ พร้อมกับมีคำสั่งให้พาแฝดองค์พระธิดากลับเข้าวัง และแปลงโฉมให้นางสวมรอยกลายเป็นองค์รัชทายาทอีฮวี ที่กำลังจะได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารในพระราชาองค์ปัจจุบัน

จากองค์หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่แต่นอกวัง ต้องกลายมาสวมบทบาทเป็นองค์รัชทายาท แม่หญิงที่เกรงว่าจะไม่สามารถปกปิดความลับเอาไว้ได้ ถึงจำเป็นต้องเลี่ยงที่จะพบเจอผู้ใด พร้อมแอบซ่อนบุคลิกมุทะลุของตนเอาไว้ไม่ให้เล็ดลอด แต่กระนั้นเธอก็เลือกไม่ได้ที่จะต้องพบเจอกับ จองจีอุน ขุนนางหลวงที่มารับหน้าที่เป็นเหมือนครูสอนขนบธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อก้าวขึ้นเป็นมกุฎราชกุมาร เขาเป็นชายหนุ่มรูปงามที่มาจากตระกูลผู้ลากมากดี ความใกล้ชิดของทั้งคู่ได้ก่อตัวเป็นความรู้สึกยากเกินที่จะหักห้าม

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.1

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.2

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.3

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.4

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.5

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.6

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.7

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.8

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.9

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.10

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.11

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.12

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.13

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.14

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.15

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.16

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.17

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.18

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.19

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.20 End