The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย Ep.1-13 จบ

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย

เธอตกหลุมรักกับเซี่ยตงชิง The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณแต่นั่นเป็นการขืนต่อคำสั่งที่เธอได้รับภารกิจมาจากสวรรค์ ในฐานะที่เป็นผู้ส่งวิญญาณอย่างจ้าวลี่นั้นมีความสามารถไปทุกอย่าง

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.1

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.2

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.3

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.4

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.5

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.6

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.7

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.8

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.9

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.10

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.11

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.12

The Ferry Man3 คนสื่อวิญญาณ ซับไทย EP.13 End