Tehran Season 1 ซับไทย Ep.1-9

Tehran Season 1

Tehran Season 1  ในขณะที่เธอได้พบกับนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและครอบครัวอีกครั้ง ความสับสนเกินขึ้นภายใจจิตใจของ ทามาร์ เกี่ยวกับภาระกิจที่เธอกำลังทำอยู่ ในขณะที่ความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นเมื่อทางการอิหร่านก็กระชับพื้นที่

Tehran Season 1 ซับไทย Ep.1

Tehran Season 1 ซับไทย Ep.2

Tehran Season 1 ซับไทย Ep.3

Tehran Season 1 ซับไทย Ep.4

Tehran Season 1 ซับไทย Ep.5

Tehran Season 1 ซับไทย Ep.6

Tehran Season 1 ซับไทย Ep.7

Tehran Season 1 ซับไทย Ep.8