Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 พากย์ไทย Ep.1-19จบ)

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 การสลายของดาวคริปตอนบ้านเกิดของเธอเพื่อปกป้อง คาร์-เอล แต่ระหว่างทางคาร่าได้ติดอยู่ในหลุมดำ กว่าจะมาถึงโลก คาร์-เอล ก็โตมาเป็น คลาร์ก เคนท์ หรือ Superman แล้ว คาร่าจึงต้องปกปิดตัวตนเป็นน้องบุญธรรมของ อเล็กซ์ แดนเวอส์

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 พากย์ไทย Ep.1

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 พากย์ไทย Ep.2

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 พากย์ไทย Ep.3

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 พากย์ไทย Ep.4

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 พากย์ไทย Ep.5

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 พากย์ไทย Ep.6

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 พากย์ไทย Ep.7

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 พากย์ไทย Ep.8

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 พากย์ไทย Ep.9

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 พากย์ไทย Ep.10

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 พากย์ไทย Ep.11

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 พากย์ไทย Ep.12

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 พากย์ไทย Ep.13

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 พากย์ไทย Ep.14

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 พากย์ไทย Ep.15

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 พากย์ไทย Ep.16

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 พากย์ไทย Ep.17

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 พากย์ไทย Ep.18

Supergirl สาวน้อยจอมพลัง ปี 5 พากย์ไทย Ep.19(จบ)