Selection Day Season 1 ซับไทย Ep.1-6 (จบ)

Selection Day Season 1

Selection Day Season 1 พรสวรรค์ด้านคริกเก็ตต้องรับมือกับพ่อผู้เจ้ากี้เจ้าการและระบบที่ไม่เป็นธรรมเพื่อค้นหาสิ่งที่ตัวเองมุ่งมั่นใฝ่ฝันและตัวตนที่แท้จริง

Selection Day Season 1 ซับไทย Ep.1

Selection Day Season 1 ซับไทย Ep.2

Selection Day Season 1 ซับไทย Ep.3

Selection Day Season 1 ซับไทย Ep.4

Selection Day Season 1 ซับไทย Ep.5

Selection Day Season 1 ซับไทย Ep.6