Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์ พากย์ไทย ตอน 1-45 จบ

Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์

Rule the World (2017) จอมใจจักรพรรดิ์   เมื่อนางเอกที่เป็นคนยุคปัจจุบัน แต่บังเอิญย้อนเวลาไปสี่ร้อยปีโดยอาศัยในร่างของ หญิงงามที่ถูกทำนายว่า สามารถทำให้แผ่นดินรุ่งเรืองหรือพินาศก็ได้ ทำให้ที่คนอยากครอบครองนางมากมาย แล้วนางจะสามารถเอาตัวรอดในยุคโบราณได้

[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]