Novoland: The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 1 -29 จบ ซับไทย

Novoland: The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 1 -29 จบ ซับไทย

Novoland: The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ถ่ายทำโดยบริษัทเอ็นเตอร์เทนเมนต์ฉี่เอ๋อและบริษัทเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ซ่างอิ่งหวนย่า กำกับโดยหยางเหล่ย ควบคุมการผลิตโดยฟ๋านเหวินเหวินและฟางฟาง และนำแสดงโดย จางลั่วยวิ๋น กวนเสี่ยวถง หลิวช่าง จวีจิ้งอี เฉินลั่วเซวียน จ้าวเจี้ยน จางหลู่อี หลิวหมิ่นและอาลี้ย่า เรื่องราวเกี่ยวกับ การควบคุมพลังวิเศษของเผ่าวิหคและเผ่ามนุษย์ ทั้งสองเผ่าอยู่กันอย่างสมานฉันท์ แต่เมื่อไม่นานมานี้เกิดสงครามระหว่างสองเผ่าขึ้น โศกนาฏกรรมของไอดอลรูปหล่อได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดอัศจรรย์

The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 1
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 2
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 3
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 4
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 5
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 6
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 7
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 8
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 9
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 10
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 11
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 12
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 13
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 14
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 15
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 16
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 17
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 18
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 19
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 20
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 21
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 22
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 23
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 24
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 25
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 26
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 27
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 28
The Castle in the Sky จิ่วโจวเมืองสวรรค์ ตอน 29 End