Blowing in the Wind (2019) ในสายลมที่พัดผ่าน พากย์ไทย EP 1-17

Blowing in the Wind (2019) ในสายลมที่พัดผ่าน พากย์ไทย

Blowing in the Wind (2019) ในสายลมที่พัดผ่าน  กลุ่มคนหนุ่มสาวที่รักการปีนเขาเผชิญกับความกลัวและก้าวไปข้างหน้าในการเดินทางที่สร้างแรงบันดาลใจตลอดชีวิต Lin Feng เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่หวังจะนำวันแห่งความรุ่งโรจน์ของสโมสรปีนเขากลับมา เธอได้พบกับ Xia Di สมาชิกของชมรมปีนเขาก่อนหน้านี้ ทั้งสองตระหนักดีว่าพวกเขามีความหวังและความฝันที่คล้ายคลึงกัน และความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ย้อนกลับไปได้ไกลกว่าเดิม เนื่องจากมันเกี่ยวพันกับเหตุการณ์การปีนเขาเมื่อห้าปีก่อน มันกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและความรอด การเติบโตและการปล่อยวาง

Blowing in the Wind (2019) ในสายลมที่พัดผ่าน พากย์ไทย EP1

Blowing in the Wind (2019) ในสายลมที่พัดผ่าน พากย์ไทย EP2

Blowing in the Wind (2019) ในสายลมที่พัดผ่าน พากย์ไทย EP3

Blowing in the Wind (2019) ในสายลมที่พัดผ่าน พากย์ไทย EP4

Blowing in the Wind (2019) ในสายลมที่พัดผ่าน พากย์ไทย EP5

Blowing in the Wind (2019) ในสายลมที่พัดผ่าน พากย์ไทย EP6

Blowing in the Wind (2019) ในสายลมที่พัดผ่าน พากย์ไทย EP7

Blowing in the Wind (2019) ในสายลมที่พัดผ่าน พากย์ไทย EP8

Blowing in the Wind (2019) ในสายลมที่พัดผ่าน พากย์ไทย EP9

Blowing in the Wind (2019) ในสายลมที่พัดผ่าน พากย์ไทย EP10

Blowing in the Wind (2019) ในสายลมที่พัดผ่าน พากย์ไทย EP11

Blowing in the Wind (2019) ในสายลมที่พัดผ่าน พากย์ไทย EP12

Blowing in the Wind (2019) ในสายลมที่พัดผ่าน พากย์ไทย EP13

Blowing in the Wind (2019) ในสายลมที่พัดผ่าน พากย์ไทย EP14

Blowing in the Wind (2019) ในสายลมที่พัดผ่าน พากย์ไทย EP15

Blowing in the Wind (2019) ในสายลมที่พัดผ่าน พากย์ไทย EP16

Blowing in the Wind (2019) ในสายลมที่พัดผ่าน พากย์ไทย EP17