A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.1-38 (จบ)

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย

เรื่องย่อ : A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย เสิ่นอี้เจินเป็นคนที่มีอยู่ทั้งหมดเจ็ดบุคลิกรวมกัน เขามักจะเอาตัวเองเข้าไปเจอปัญหาเสมอเพราะยุคลิกเหล่านั้น ก่อนหน้านี้เขาอาศัยอยู่ที่อเมริกา ห่างไกลจากครอบครัว แต่บุคลิกหนึ่งในนั้นก็เป็นตัวนำเขากลับมาที่บ้านเกิด อยู่มาวันหนึ่งเขาเจอกับไป๋ซินซิน จิตแพทย์รวมทั้งไป๋เซียงหรง นักเขียนลับคนหนึ่ง

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.1

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.2

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.3

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.4

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.5

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.6

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.7

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.8

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.9

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.10

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.11

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.12

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.13

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.14

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.15

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.16

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.17

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.18

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.19

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.20

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.21

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.22

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.23

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.24

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.25

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.26

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.27

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.28

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.29

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.30

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.31

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.32

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.33

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.34

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.35

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.36

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.37

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.38 จบ