องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น EP.1-60 พากไทย

องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น EP.1-60 พากไทย

องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น นี่คือช่วงเวลาของเหล่ายอดฝีมือจากหลากหลายอาชีพที่มารวมตัวกัน เพื่อปกป้องและคุ้มครองบุคคลสำคัญที่พลิกประวัติศาสตร์ชาติจีนนาม ‘ด็อกเตอร์ซุนยัดเซ็น’ ภารกิจสำคัญของด็อกเตอร์ซุนยัดเซ็นในครั้งนี้ คือ เดินทางมาฮ่องกงเพื่อประชุมลับในการก่อตั้งกลุ่มปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์ชิง แผนการนี้ล่วงรู้ถึงราชสำนัก การวางแผนลอบสังหารด็อกเตอร์ จึงดำเนินการในทันที เมื่อไหร่ที่ด็อกเตอร์มาถึง เมื่อนั้นลมหายใจของเขาต้องหมดลง เหล่าผู้กล้าเมื่อล่วงรู้แผนการของราชสำนักจึงร่วมมือกันทุกวิธีทาง เพื่อปกป้องและคุ้มกัน ด็อกเตอร์ซุนยัดเซ็น ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ให้ได้ แต่การต่อกรกับราชสำนักไม่ใช่เรื่องง่าย การคุ้มกันยิ่งยาก และอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆ ศึกระหว่างประชาชนกับราชสำนักจึงเกิดขึ้นโดยมีประเทศจีนเป็นเดิมพัน

องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 1
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 2
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 3
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 4
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 5
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 6
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 7
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 8
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 9
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 10
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 11
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 12
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 13
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 14
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 15
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 16
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 17
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 18
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 19
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 20
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 21
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 22
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 23
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 24
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 25
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 26
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 27
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 28
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 29
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 30
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 31
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 32
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 33
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 34
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 35
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 36
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 37
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 38
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 39
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 40
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 41
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 42
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 43
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 44
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 45
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 46
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 47
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 48
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 49
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 50
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 51
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 52
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 53
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 54
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 55
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 56
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 57
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 58
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 59
องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น ตอนที่ 60End