ยายกะลา ตากะลี ร้านเช่าวิญญาณ ตอนที่ 1-13(จบ)

ยายกะลา ตากะลี ร้านเช่าวิญญาณ

ยายกะลา ตากะลี ร้านเช่าวิญญาณ ทุกความตายมีที่มา ทุกป่าช้ามีเรื่องเล่า เมื่อคนตายพูดไม่ได้ สองตายายจะเล่าให้ฟัง ภาพยนตร์ซีรีส์ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล กับความสยองที่เกินจินตนาการ … มาเปิดประตูสู่ป่าช้าฟังเรื่องสยองจากสองตายาย — “ยายกะลา ตากะลี”

ยายกะลา ตากะลี ร้านเช่าวิญญาณ ตอนที่  1

ยายกะลา ตากะลี ร้านเช่าวิญญาณ ตอนที่ 2

ยายกะลา ตากะลี ร้านเช่าวิญญาณ ตอนที่ 3

ยายกะลา ตากะลี ร้านเช่าวิญญาณ ตอนที่ 4 

ยายกะลา ตากะลี ร้านเช่าวิญญาณ ตอนที่ 5

ยายกะลา ตากะลี ร้านเช่าวิญญาณ ตอนที่ 6

ยายกะลา ตากะลี ร้านเช่าวิญญาณ ตอนที่ 7

ยายกะลา ตากะลี ร้านเช่าวิญญาณ ตอนที่ 8

ยายกะลา ตากะลี ร้านเช่าวิญญาณ ตอนที่ 9

ยายกะลา ตากะลี ร้านเช่าวิญญาณ ตอนที่ 10

ยายกะลา ตากะลี ร้านเช่าวิญญาณ ตอนที่ 11

ยายกะลา ตากะลี ร้านเช่าวิญญาณ ตอนที่ 12

ยายกะลา ตากะลี ร้านเช่าวิญญาณ ตอนที่ 13 (จบ)